O firmie

Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. System dostarczania usług kompetencyjnych, obejmujący szkolenia, certyfikację, praktyki i staże oraz pośrednictwo pracy, umożliwia nam przeprowadzanie naszych Klientów (osoby indywidualne, jak i firmy, instytucje i organizacje) przez pełny proces edukacyjny od analizy predyspozycji kompetencyjnych, doszkolenie i doradztwo, praktykę zawodową, aż po znalezienie i optymalizację zatrudnienia. Wypracowany przez nas system jest w pełni zgodny z ideą mobilności zawodowej oraz dostosowany do najważniejszych kierunków europejskiej i globalnej polityki edukacyjnej.

Firma świadczy następujące usługi kompetencyjne uzupełniające cały proces edukacji formalnej i wpisujące się w strategię „uczenia się przez całe życie” (Lifelong Learning):

 • Szkolenia i certyfikacja kompetencji, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb konkretnych grup docelowych i spełniające globalne standardy w zakresie edukacji oraz potrzeb rynku pracy. W ramach tej gałęzi działalności wyszczególnione zostały następujące grupy produktów:
  • edu4talents to kompleksowe usługi kompetencyjne adresowane do sektora edukacji K12 od szkół podstawowych po szkoły średnie, techniczne i zawodowe, opracowane na bazie wieloletniej współpracy Syntei z tym sektorem, mające na celu lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.
  • Professional Knowledge Academy usługi oparte o współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie wprowadzania nowych kierunków w kształceniu podyplomowym, prowadzenia wyspecjalizowanych warsztatów na studiach, realizacji projektów edukacyjnych, mających na celu transfer wiedzy i doświadczeń między sektorem biznesu i szkolnictwa wyższego, realizacji staży i praktyk dla studentów i absolwentów oraz pośrednictwa między nauką a biznesem.
  • Szkolenia zawodowe oraz szkolenia dla profesjonalistów oparte o międzynarodowe ścieżki certyfikacyjne, umożliwiające nabycie kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej oraz swobodnego poruszania się we współczesnym społeczeństwie globalnym. W tej grupie zawierają się szkolenia:
   • IT (Microsoft, Microsoft Dynamics, Cisco, Linux, ECDL, ECCC)
   • językowe (języki branżowe)
   • zawodowe (Vocational Competence Certificate, Aptech, medyczne)
   • biznesowe
 • Praktyki i staże w przedsiębiorstwach, realizowane w Polsce i za granicą zarówno dla uczniów, studentów, jak i osób dorosłych. Dzięki rozbudowanej sieci partnerskiej Syntea organizuje praktyki i staże w firmach o dużym potencjale rozwoju i wysokim stopniu innowacyjności.
 • Pośrednictwo pracy. Wszystkim naszym działaniom przyświeca nadrzędny cel dostarczenia pracodawcom przygotowanych do pracy i wykwalifikowanych pracowników, a osobom, które korzystają z naszych usług edukacyjnych ułatwienie i pomoc w zdobyciu satysfakcjonującego zatrudnienia. Prowadzony przez nas monitoring zmian na rynku pracy oraz współpraca z instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami nie tylko z Polski, ale także z innych państw europejskich, umożliwia nam efektywne reagowanie na zachodzące zmiany, a także podpowiadanie najlepszych rozwiązań naszym Klientom. Wspierając rozwój nowego modelu szkoleń i certyfikacji kompetencji zawodowych VCC© włączamy się w promocję ujednolicenia systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenia mobilności zawodowej.