Poznaj nowoczesną edukację edu4talents!

Wychodząc naprzeciw potrzebom sektora edukacji Syntea opracowała szereg kompleksowych usług kompetencyjnych pod nazwą edu4talents. Integrujemy kompleksową ofertę adresowaną do sektora edukacji K12 od szkół podstawowych po szkoły średnie, techniczne i zawodowe, mające na celu lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej placówki dydaktycznej. Oprócz kompleksowych usług szkoleniowych i doradczych Syntea w ramach edu4talents proponuje nowoczesne kursy w formule e-learning oraz materiały edukacyjne przygotowane jako uatrakcyjnienie zajęć obowiązkowych oraz rozszerzonych.

edu4talents obejmuje dostarczanie szkoleń i certyfikacji oraz gotowych materiałów edukacyjnych zgodnych z aktualnymi wymogami i potrzebami szkół, współpracę w zakresie organizowania staży i praktyk dla uczniów i absolwentów oraz nauczycieli, a także wsparcie w dostosowaniu oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb lokalnego i globalnego rynku pracy zgodnie z najnowszymi trendami edukacyjnymi.

 

Aktualności

02.09.2015 Uczniowie z województwa mazowieckiego podnosili kompetencje z zakresu praktycznej nauki zawodu

W odpowiedzi na diagnozę potrzeb edukacyjnych i wychowawczych Syntea w partnerstwie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pionkach zrealizowała projekt W świecie liczą się tylko zawodowcy.

 

22.07.2015 Uczniowie z województwa śląskiego podnosili kompetencje w ramach projektu Nowoczesne szkolnictwo zawodowe

Syntea umożliwiła podniesienie kompetencji wśród 130 uczniów z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica. Projekt zakładał ponadto współpracę szkoły z pracodawcami, mającą na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów.