edu4talents w projektach

Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. Od czasu powstania spółki przemierzyliśmy drogę od niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych firmy edukacyjnej po organizację, która w sposób kompleksowy wspiera swoich Klientów w nabywaniu i uzupełnianiu kompetencji pozwalających już od najmłodszych lat zaplanować ścieżkę kariery zawodowej i w kolejnych etapach ją rozwijać. Posiadamy wewnętrzny Departament Aplikowania o Projekty Unijne, zatrudniający specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy UE oraz w realizacji programów dofinasowanych dla sektora edukacji K12 od szkół podstawowych po szkoły średnie, techniczne i zawodowe.

W trakcie dotychczasowej działalności pozyskaliśmy środki na projekty edukacyjne o wartości prawie 90 000 000 PLN, przeszkoliliśmy blisko 5 000 nauczycieli oraz objęliśmy wsparciem szkoleniowym i doradczym pond 8 000 uczniów.

Wybrane projekty

Moje Kluczowe Kompetencje

Moje Kluczowe Kompetencje

Przedsięwzięcie zrealizowane na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego miało na celu podniesienie kompetencji wśród 2700 uczniów z ponad 40 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum). Uczestnicy wzięli udział w zajęciach językowych, lekcjach z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, warsztatach przedsiębiorczości oraz IT.

Energia kompetencji

Energia kompetencji

Syntea SA przeprowadziła analizę sytuacji szkół zawodowych na terenie województwa mazowieckiego i w odpowiedzi na zdiagnozowane luki kompetencyjne w partnerstwie z Powiatem grójeckim zrealizowała projekt Energia kompetencji. Uczestnikami przedsięwzięcia byli uczniowie uczęszczający do placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Skorzystali ze szkoleń ICT opartych na certyfikacji VCC© oraz VCC© Programming WWW Services, zajęć językowych, lekcji z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i humanistycznych, przedmiotów zawodowych, jak również uczestniczyli w praktykach zawodowych oraz warsztatach przedsiębiorczości.

Edukacja zawodowa bliżej nowoczesnych technologii

Edukacja zawodowa bliżej nowoczesnych technologii

Analizując potrzeby nabycia kompetencji oraz uaktualnienia posiadanych kwalifikacji kadry dydaktycznej z województwa lubelskiego, Syntea SA przygotowała projekt Edukacja zawodowa bliżej nowoczesnych technologii, w ramach którego opracowane i pilotażowo wdrażane są programy doskonalenie zawodowego w międzynarodowych przedsiębiorstwach dla nauczycieli prowadzących kształcenie w zawodach: Informatyk, Ekonomista, Elektronik, Technik budownictwa.

Szkoła kompetencji

Szkoła kompetencji

Projekt zrealizowany w partnerstwie z Gminą Godziesze Wielkie dla 600 uczniów w województwie wielkopolskim. Dzięki uczestnictwu w edukacji komputerowej ECDL Core i e-Citizen, w zajęciach językowych, lekcjach z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, wyjazdach studyjnych i warsztatach z doradcą zawodowym uczniowie mieli możliwość wyrównania różnic oraz dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych.

Wszechstronny uczeń

Wszechstronny uczeń

W ramach projektu Syntea prowadziła na terenie województwa łódzkiego szkolenia z zakresu Technologii informacyjnej (IT) – oparte o międzynarodową certyfikację VCC© Select. Tematyka dotyczyła zakresu Obsługi komputera, Edytora tekstów, Systemów bazodanowych, Arkuszy kalkulacyjnych, Systemów prezentacji informacji czy Internetu i Poczty elektronicznej. Projekt skierowany był do 50 uczniów Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego.

Kompetencje wysokich lotów

Kompetencje wysokich lotów

Projekt realizowany był przez Syntea SA w partnerstwie z Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku. Uczestnikami przedsięwzięcia była grupa 140 uczniów uczęszczających do Technikum nr 1 w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej (PCEZ) im. Z. Puławskiego w Świdniku. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mieli możliwość udziału w zajęciach wyrównawczych z matematyki, zajęciach dodatkowych ICT, lekcjach angielskiego, dodatkowych praktykach oraz w warsztatach aktywizujących z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Ponadto przewidziany był blok certyfikowanych szkoleń IATA (Air Transport Fundamentals) oraz Aptech (Transport towarów niebezpiecznych oraz Szkolenie personelu obsługi naziemnej).

Akademia Kluczowych Kompetencji

Akademia Kluczowych Kompetencji

Projekt realizowany był przez Syntea SA na terenie województwa wielkopolskiego. Uczestnikami przedsięwzięcia była grupa uczniów uczęszczających do Gimnazjum nr 3 i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolniczych im. Gen J. H. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej. W ramach projektu realizowane były dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie informatyki prowadzone w obszarach opartych na certyfikacji ECCC. Ponadto uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w lekcjach matematyki, języków obcych, warsztatach rozwijających kompetencje kluczowe z zakresu przedsiębiorczości oraz doradztwie edukacyjno – zawodowym.

Nowa jakość kształcenia zawodowego

Nowa jakość kształcenia zawodowego

Celem projektu było opracowanie i pilotażowe wdrożenie czterech programów praktyk w przedsiębiorstwach dla 320 nauczycieli średnich szkół zawodowych publicznych i niepublicznych, szkół specjalnych kształcących w zawodach: ICT, budowlane, ekonomiczno-administracyjne, elektromechaniczne z terenu woj. mazowieckiego.