KADRA SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE, ZAWODOWE ORAZ USTAWICZNE

KADRA SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE, ZAWODOWE ORAZ USTAWICZNE Działania mające na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

Oferujemy:

  • podnoszenie kompetencji i zdobywanie nowych kwalifikacji ogólnych oraz branżowych w oparciu o międzynarodową certyfikację, profilowane szkolenia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące zgodne z potrzebami nauczycieli, pracowników dydaktycznych, szkół i placówek oświatowych, kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą,
  • szkolenia za zakresu nowoczesnych technologii,
  • współpraca z wieloma uczelniami wyższymi na terenie całego kraju umożliwia realizację projektów obejmujących studia podyplomowe dla nauczycieli, pracowników dydaktycznych, kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą,
  • dodatkową korzyścią dla szkoły jest możliwość akredytacji własnej placówki w promowanym przez nas systemie kształcenia VCC© (Vocational Competence Certificate) i uzyskanie statusów Akademii Edukacyjnej i/lub Partnera Egzaminacyjnego, które uprawniają szkołę do przeprowadzania certyfikowanych szkoleń i egzaminów zawodowych, podnosząc tym samym atrakcyjność oferty edukacyjnej danej placówki na rynku.