Wybrane referencje

W ramach zrealizowanego projektu „Szkoła równych szans – programy rozwojowe w woj. lubelskim” przeprowadzony został przez trenerów Syntea cykl szkoleń z tematu instalacja i konfiguracja systemu Microsoft Windows XP Professional. Szkolenia zrealizowano na bazie nowoczesnej platformy do realizacji szkoleń on-line z wykorzystaniem środowiska szkoleniowego zbudowanego na bazie Microsoft Virtual PC - Barbara Żelasko, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Suścu.

Firma Syntea przygotowała i wdrożyła projekt edukacyjny ABC Kompetencji. Dokładne zaplanowanie wszystkich działań przygotowane przez Syntea, odpowiedni dobór osób do realizowanych zadań, sprawne zarządzanie zaowocowało skuteczną realizacją projektu. Projekt spotkał się z uznaniem środowiska lokalnego, a o jego atrakcyjności najlepiej może świadczyć zadowolenie uczniów – uczestników projektuGrzegorz Jenerowicz, Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie.

Syntea w okresie od marca 2009 roku do czerwca 2011 r. na zlecenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. gen. J. Sobiesiaka w Rybczewicach realizowała szkolenia informatyczne wraz z egzaminami certyfikacyjnymi według standardów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) dla 160 osób (16 grupy) uczestników projektu „Akademia Wielkich Możliwości” Krzysztof Suszek, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. gen. J. Sobiesiaka w Rybczewicach.

Zobacz listy referencyne

Ukończone projekty