Aktualności

13.11.2012

Syntea przeprowadziła szkolenia dla nauczycieli „Efektywne wykorzystanie tablic multimedialnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”

Syntea na zlecenie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przeprowadziła szkolenie „Efektywne wykorzystanie tablic multimedialnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”. Szkolenia realizowane były od lipca do października 2012 w ramach projektu „Nauczyciel nowych możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia adresowane były do 132 nauczycieli uczących w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Syntea odpowiadała za przygotowanie zajęć, opracowanie materiałów szkoleniowych oraz dobór trenerów. Ponadto na potrzeby szkolenia firma wdrożyła platformę zdalnego nauczania.