Aktualności

21.12.2012

Syntea podnosi kompetencje IT wśród uczniów z województwa wielkopolskiego

W ramach projektu „Niezawodni uczniowie” Syntea realizuje szkolenia informatyczne (ICT/IT), oparte na certyfikacji Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych – ECCC. Projektem objętych jest 100 uczniów Gimnazjum w Zespole Szkół w Krzykosach oraz Gimnazjum w Zespole Szkół w Sulęcinku. Szkolenia realizowane będą do końca czerwca 2013 roku.

Szkolenia obejmują:

 • Zajęcia z obszaru Technologie Informacyjne (IT – Information Technology) w standardzie Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych - ECCC z następujących modułów:
  • IT M1 – Sprzęt i oprogramowanie komputerowe,
  • IT M2 – Edycja dokumentów,
  • IT M3 – Obliczenia arkuszowe,
  • IT M4 – Bazy danych,
  • IT M5 – Multimedia,
  • IT M6 – Technologie informacyjno-komunikacyjne,
  • IT M7 – Technologie mobilne,
  • IT M8 – Grafika biznesowa,na poziomie podstawowym.
 • Zajęcia z obszaru Informatycznego (CS – Computer Science) w standardzie Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych - ECCC z następujących modułów:
  • CS M1 – Programowanie,
  • CS M2 – Grafika komputerowa,
  • CS M3 – Tworzenie aplikacji internetowych,

Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.