Aktualności

15.01.2013

Syntea realizuje projekt „Nowe kompetencje dla nauczycieli” na terenie województwa mazowieckiego

Z początkiem stycznia 2013 roku Syntea rozpoczęła realizację przedsięwzięcia „Nowe kompetencje dla nauczycieli” skierowanego do 200 nauczycieli zatrudnionych w szkołach na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego. Wsparcie jest kierowane w szczególności do nauczycieli prowadzących nauczanie wczesnoszkolne, nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych oraz nauczycieli, którzy pracują z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjno – terapeutycznych. W ramach projektu realizowane będą kursy doskonalące w zakresie wykorzystania ICT w procesie nauczania: komputer w edukacji wczesnoszkolnej, e-nauczanie, multimedia w dydaktyce, technologie interaktywne oraz kursy doskonalące w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjno - terapeutycznych według Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty i potrwa do końca grudnia 2013 roku.