Aktualności

Syntea podnosi kompetencje wśród uczniów z województwa łódzkiego

02.08.2011

Syntea realizuje projekt „Szkoła rozwoju i kompetencji” na terenie województwa łódzkiego. Projekt jest odpowiedzią na analizę problemów z jakimi spotykają się nauczyciele i uczniowie placówki oraz ma na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb i wymagań rynku pracy.

Celem inicjatywy jest podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i wzrost kluczowych kompetencji wśród 200 uczniów uczęszczających do ZSP nr 19 w Łodzi poprzez m.in.: wdrożenie programów rozwojowych oraz wprowadzenie elementów nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych w procesie dydaktycznym. W ramach projektu realizowany będzie blok szkoleń z zakresu ICT, szkolenia zawodowe, zajęcia językowe oraz praktyki zawodowe.

Przedsięwzięcie realizowane jest od 01.08.2011 do 30.06.2013 na terenie województwa łódzkiego.

Projekt „Szkoła rozwoju i kompetencji” realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.