Aktualności

10.04.2013

Syntea pomaga rozwinąć skrzydła uczniom z Wielkopolski

Projekt „Rozwiń skrzydła swoich możliwości” realizowanego przez Syntęę od 1.03.2013 - 28.02.2014 w partnerstwie z Zespołem Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie uczniowie podnoszą kompetencje kluczowe.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie będą mogli wziąć udział w zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (ICT, Grafika w reklamie Aptech Arena, język angielski branżowy VCC©, zajęcia z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych), doradztwie edukacyjno – zawodowym oraz w praktykach i zajęciach zawodowych.

Działania projektowe umożliwią wzmocnienie atrakcyjności uczniów na rynku pracy, zarówno lokalnym jak i regionalnym, przyczynią się do poprawy warunków edukacyjnych uczniów, uatrakcyjnią ofertę edukacyjna oferowana przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie, tym samym wzmacniając harmonijny rozwój regionu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX POKL, Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.