Aktualności

17.04.2013

Projekt „Inwestujemy w naszą przyszłość” podnosi kompetencje uczniów z Lubelszczyzny

Syntea w partnerstwie z Zespołem Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Wólce Gościeradowskiej przystąpiła do realizacji projektu „Inwestujemy w naszą przyszłość”, który podnosi atrakcyjność oferty i jakość oferty edukacyjnej placówki oraz zakłada nabycie przez uczniów nowych kwalifikacji zawodowych oraz wzrost poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kreowania własnej kariery edukacyjnej oraz praktycznej nauki zawodu.

Przedsięwzięcie realizowane jest od marca 2013 roku do końca sierpnia 2014 roku. W ramach projektu uczniowie Technikum, prowadzącego kształcenie zawodowe w ramach Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, biorą udział w zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego oraz IT (VCC© Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D oraz VCC© Komputer i Internet w zawodach technicznych), dodatkowych lekcjach dydaktyczno – wyrównawczych, zajęciach warsztatowych oraz zajęciach zawodowych (prawo jazdy kat. T, kurs florystyki VCC© Select, kurs baristy, chemizacje rolnictwa) oraz praktyki zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX POKL, Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.