Aktualności

27.06.2013

Dobiega końca projekt „Energia kompetencji” dla uczniów z województwa mazowieckiego

Projekt „Energia kompetencji” realizowany był przez Synteę w partnerstwie z Powiatem Grójeckim od stycznia 2012 do końca czerwca 2013 roku. Przedsięwzięcie miało na celu rozszerzenie i dostosowanie do wymogów rynku pracy oferty edukacyjnej placówek prowadzących kształcenie zawodowe na terenie województwa mazowieckiego.

Uczestnikami przedsięwzięcia było 130 uczniów uczęszczających do placówek prowadzących kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu (Technikum i ZSZ). W ramach projektu realizowane były szkolenia ICT oparte na certyfikacji VCC© - Komputer i Internet w zawodach technicznych i Programy biurowe w administracji oraz szkolenie VCC© Programming WWW Services, a także zajęcia z językowa angielskiego oraz niemieckiego. Ponadto uczestnicy mieli okazję brać udział w zajęciach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych, dodatkowych przedmiotów zawodowych (kurs barmański, kurs kelnerski, kurs operatora wózków widłowych), praktykach zawodowych oraz warsztatach przedsiębiorczości i rynku pracy. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mieli szansę na podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych oraz doświadczenia zawodowego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX POKL, Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.