Aktualności

23.09.2013

Unikalne szkolenia lotnicze IATA i Aptech dla uczniów z województwa lubelskiego

Syntea w partnerstwie z Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku z początkiem września przystępuje do realizacji projektu „Kompetencje wysokich lotów”. Przedsięwzięcie skierowane jest do 140 uczniów Technikum nr 1 w PCEZ w Świdniku. Dzięki udziałowi w projekcie oprócz wzrostu kompetencji kluczowych uczniowie będą mieli możliwość wziąć udział w bloku szkoleń IATA oraz Aptech, których pozytywne ukończenie gwarantuje uzyskanie certyfikacji rozpoznawanej i honorowanej na całym świecie.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mają możliwość wziąć udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki, zajęciach dodatkowych ICT, lekcjach angielskiego, dodatkowych praktykach oraz w warsztatach aktywizujących z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Ponadto przewidziany jest blok certyfikowanych szkoleń IATA (Air Transport Fundamentals) oraz Aptech (Transport towarów niebezpiecznych oraz Szkolenie personelu obsługi naziemnej).

Projekt realizowany jest w ramach POKL IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.