Aktualności

15.10.2013

Syntea podnosi jakość oferty edukacyjnej Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu

W ramach projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe” realizowanego od września 2013 do końca czerwca 2015 przez Syntea SA w partnerstwie z Zespołem Szkół im. Stanisława Staszica. Grupa 130 uczniów będzie miała możliwość rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych. Przedsięwzięcie zakłada ponadto współpracę szkoły z pracodawcami, służącą podniesieniu kwalifikacji zawodowych uczniów, jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia.

W ramach projektu planowane są dodatkowe zajęcia zawodowe w ramach certyfikacji VCC© takie jak Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D, Projektowanie stron internetowych, Grafika komputerowa, Pierwsza pomoc oraz Administrowanie sieciami komputerowymi. Uczniowie będą mieli również możliwość skorzystania z Kursu prawa jazdy kat. B, dodatkowych zajęć z języka angielskiego i matematyki ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, warsztaty edukacyjno – zawodowe oraz staże zawodowe.

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu IX POKL, Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.