Aktualności

10.01.2014

Projekty „Profesjonalne szkoły” oraz ,,Zainwestuj w siebie!” szansą na podniesienie kompetencji ponad 800 uczniów z województwa mazowieckiego

Kolejne projekty realizowane przez Synteę jako partnera w ramach działania PO KL IX Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach mają na celu podnieść poziom wiedzy i umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji uczniów z terenu województwa mazowieckiego.

Projekt „Profesjonalne szkoły” realizowany jest od września 2013 do końca sierpnia 2014 w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Włochy. Uczestnikami przedsięwzięcia jest grupa 120 uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących: LXXIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami dwujęzycznymi z Zespołu Szkół nr 17 w Warszawie im. Zawiszaków Proporca oraz LXXXIV Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku w Warszawie. Realizacja działań przewidzianych w ramach projektu przyczyni się nie tylko do podniesienia jakości i wzmocnienia atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół, ale również do podniesienia poziomu wiedzy oraz umiejętności z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych oraz kreowania własnej kariery edukacyjno – zawodowej przez uczniów.

Przedsięwzięcie „Zainwestuj w siebie!” realizowane jest od listopada 2013 do końca lutego 2015 w partnerstwie z Powiatem garwolińskim. Uczestnikami projektu jest blisko 700 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie.

Realizacja działań przewidzianych w ramach projektu przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy wśród uczniów partnerskich placówek. Diagnoza potrzeb edukacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych sporządzona na podstawie badań ankietowych wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców pozwoliła w opracowaniu odpowiednich programów adekwatnych do potrzeb szkół i ich uczniów. Ponadto przewidziane w ramach przedsięwzięcia praktyki i staże podniosą umiejętności z zakresu praktycznej nauki – mówi Agata Wójcik, Koordynator projektu „Zainwestuj w siebie!”.