Aktualności

26.03.2014

Projekt „Profesjonalna szkoła” umożliwia rozwój umiejętności zawodowych uczniom z Wielkopolski

W ramach przedsięwzięcia „Profesjonalna szkoła” realizowanego przez Syntęę w partnerstwie z Zespołem Szkół Technicznych w Pleszewie grupa 190 uczniów kształcących się w zawodach branż kluczowych dla znaczenia rozwoju gospodarki regionu ma szansę na podniesienie wiedzy i kompetencji.

W Zespole Szkół w Pleszewie realizowane są zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z obszaru ICT technologie informacyjne i informatyczne oraz VCC© Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D. Uczniowie będą mogli również rozwijać swoje umiejętności zawodowe poprzez udział w warsztatach i praktykach z zawodów: Mechatronik, Technik ekonomista oraz Technik informatyk. Ponadto przewidziane jest wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz zajęcia językowe.

„Profesjonalna szkoła” realizowana jest od początku stycznia do końca 2014 roku na terenie województwa wielkopolskiego. Proponowane wsparcie pozwoli uczniom na uzyskanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, co ma kluczowy wpływ na uatrakcyjnienie oferty kształcenia, jak również na dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Ponadto uczniowie dzięki udziałowi w projekcie mają możliwość nabycia kompetencji w zakresie kreowania własnej kariery edukacyjno – zawodowej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.