Aktualności

02.04.2014

Uczniowie z Wielkopolski podnosili swoje kompetencje w ramach projektu „Rozwiń skrzydła swoich możliwości”

W marcu dobiegł końca projekt „Rozwiń skrzydła swoich możliwości” realizowany przez Syntęę w partnerstwie z Zespołem Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie. W ramach przedsięwzięcia ponad 200 uczniów podniosło swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe oraz zdobyło certyfikaty m.in. w ramach systemu VCC© i szkoleń Aptech Arena Animation.

Udział uczniów w zajęciach rozwijających umiejętności w obszarze ICT, grafiki, języka angielskiego branżowego, nauk matematyczno – przyrodniczych, doradztwie edukacyjno – zawodowym oraz w zajęciach zawodowych i praktykach umożliwił wzmocnienie ich atrakcyjności na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Certyfikaty uzyskane w ramach systemu VCC© oraz szkoleń Aptech Arena Animation, jak również kursów technologie informacyjne ECCC i potwierdzających specjalistyczne kwalifikacje (m.in. kurs spawalniczy, montażysty rusztowań budowlano - montażowych czy zajęcia z zakresu obsługi i kierowania wózkiem widłowym) umożliwiły potwierdzenie praktycznej nauki zawodu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.