Aktualności

07.05.2014

Uczestnicy projektu „Kompetencje wysokich lotów” potwierdzili swoje umiejętności certyfikatami

25 kwietnia 2014 roku w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych, podczas którego uczestnicy projektu „Kompetencje wysokich lotów” otrzymali rozpoznawane i uznawane przez pracodawców na całym świecie certyfikaty.

Potwierdzenie praktycznych umiejętności otrzymali uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach z zakresu Transport towarów niebezpiecznych w ramach certyfikacji Aptech oraz w szkoleniach informatycznych ICT z zakresu ECCC. Ponadto uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia o uczestnictwie w dodatkowych lekcjach z języka angielskiego oraz praktykach zawodowych.

Uczestnicy projektu podkreślają, że udział w szkoleniach rozwinął ich umiejętności i poszerzył wiedzę z zakresu m.in. tematyki lotniczej, tym samym zachęcił do pogłębiania wiedzy w tym obszarze. Zainteresowanie projektem i pozytywne opinie potwierdzają, że rozwijanie szkoleń wykraczających poza podstawę programową spotyka się z zainteresowaniem ze strony uczestników i przynosi zakładane efekty. Wszystkim uczniom gratulujemy otrzymanych wyróżnień i życzymy dalszych sukcesów – mówi Monika Pozorska, Kierownik Projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.