Aktualności

22.07.2014

Nauczyciele uczestniczący w realizowanych przez Syntęę projektach z wizytami studyjnymi w zagranicznych przedsiębiorstwach

W dniach 14 – 17 lipca 2014 roku w ramach realizowanych przez Synteę projektów „Edukacja zawodowa bliżej nowoczesnych technologii” oraz „Nowa jakość kształcenia zawodowego” zorganizowane zostały wizyty studyjne w hiszpańskich przedsiębiorstwach dla nauczycieli oraz instruktorów zawodu z całej Polski biorących udział w przedsięwzięciach, którzy uzyskali najlepsze wyniki w testach końcowych szkoleń z danej branży oraz cieszyli się wzorową opinią opiekunów praktyk.

Wizyty miały miejsce w Grenadzie oraz Kordobie. Na terenie Grenady uczestnicy projektu mieli możliwość odwiedzin firm Trevenque, Software Libre, parku technologicznego BIC oraz głównego oddziału banku Mare Nostrum. Z kolei wizyta w Kordobie zaowocowała wizytami w firmach Herbesco, Nava-Loza, Fundación Arquitectura Contemporánea, PC-ON, Eter Comunicaciones oraz w WIN4BUY.

Wizyty studyjne były doskonałą formą uzupełnienia realizacji dwutygodniowych programów praktyk w przedsiębiorstwach. Nauczyciele oraz instruktorzy zawodu mieli dzięki nim możliwość bezpośredniego kontaktu rzeczywistym środowiskiem pracy w przedsiębiorstwach i placówkach kształcenia zawodowego stosujących innowacyjne w skali światowej rozwiązania produktowe, procesowe i organizacyjne odpowiadającym specyfice zawodu. W najbliższym czasie zaplanowane są kolejne edycje spotkań z zagranicznymi pracodawcami.