Aktualności

11.08.2014

Uczniowie z województwa lubelskiego i mazowieckiego potwierdzili swoje kompetencje międzynarodowymi certyfikatami

W ramach zrealizowanych przez Synteę projektów „Inwestujemy w naszą przyszłość” oraz „Profesjonalne szkoły” 250 uczniów z województwa lubelskiego oraz mazowieckiego miało możliwość podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji, nabycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz potwierdzenia ich międzynarodowymi certyfikatami uznawanymi przez pracodawców na cały świecie. Projekty współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX POKL, Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach.

Projekt Inwestujemy w naszą przyszłość realizowany był przez Synteę w partnerstwie z Zespołem Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Wólce Gościeradowskiej od marca 2013 roku do końca sierpnia 2014 roku. W ramach projektu uczniowie wzięli udział w zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego oraz IT (VCC© Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D oraz VCC© Komputer i Internet w zawodach technicznych), dodatkowych lekcjach dydaktyczno – wyrównawczych, zajęciach warsztatowych oraz zajęciach zawodowych (Prawo jazdy kat. T, Kurs florystyki VCC© Select, Kurs baristy, Chemizacje rolnictwa) oraz w praktykach zawodowych.

Z kolei projekt Profesjonalne szkoły realizowany był od września 2013 do końca sierpnia 2014 w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Włochy. Uczestnikami przedsięwzięcia byli uczniowie uczęszczający do liceów ogólnokształcących: LXXIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami dwujęzycznymi z Zespołu Szkół nr 17 w Warszawie im. Zawiszaków Proporca oraz LXXXIV Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku w Warszawie. Realizacja działań przewidzianych w ramach projektu przyczyniła do podniesienia poziomu wiedzy oraz umiejętności z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych oraz kreowania własnej kariery edukacyjno – zawodowej przez uczniów.

Programy edukacyjne opracowywane przez Synteę są zgodne zarówno ze światowymi trendami, jak również z nową podstawą programową w zakresie szkolnictwa zawodowego. Realizowane projekty to gwarancja wsparcia w postaci gotowych programów i materiałów edukacyjnych, uzupełniających proces kształcenia zgodnie ze zmodyfikowaną klasyfikacja zawodów. Kompetencje potwierdzone przez certyfikaty uzyskane w ramach udziału w projektach realizowanych przez Synteę znajdują uznanie wśród pracodawców nie tylko z Polski i Europy, ale również z innych kontynentów.

Projekty współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX POKL, Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach.