Aktualności

24.09.2014

Ruszają szkolenia dla uczniów z województwa mazowieckiego w ramach projektu „W świecie liczą się tylko zawodowcy”

Syntea w partnerstwie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pionkach przystępuje do realizacji projektu „W świecie liczą się tylko zawodowcy”. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb edukacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych. Dzięki realizacji założeń projektu wprowadzone zostaną nowe elementy nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych w procesie dydaktycznym oraz wsparcie zawodowe oferty edukacyjnej.

Uczniowie uczęszczający do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. M. Skłodowskiej Curie w Pionkach będą mieli możliwość podwyższenia swoich kompetencji, dzięki uczestnictwu w zajęciach wyrównawczych (z zakresu matematyki oraz języka polskiego), językowych oraz w warsztatach z doradcą zawodowym. Ponadto przewidziane są specjalistyczne zajęcia zawodowe w ramach uznawanej przez pracodawców na cały świecie certyfikacji VCC©: Jakość obsługi w turystyce, Personel pokładowy linii lotniczych, Personel obsługi naziemnej, Barman, Spawacz MAG, Multimedia w reklamie, oraz Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D. W ramach projektu zaplanowane są praktyki zawodowe, co zapewni podniesienie poziomu umiejętności z zakresu praktycznej nauki zawodu. Projekt realizowany będzie w terminie od 1 września 2014 roku do końca sierpnia 2015 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.