Aktualności

12.11.2014

Prezentacja modułu Syntea w Urzędzie Miasta Lublina

4 listopada 2014 roku w Urzędzie Miasta Lublina odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowane zostały wyróżnienia, jakimi uhonorowane zostało Miasto Lublin w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”. Ponadto podczas wydarzenia miała miejsce prezentacja modułu Syntea.

Syntea przedstawiła swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z głównymi podmiotami w sektorach odpowiedzialnych za przygotowanie kadr nowoczesnej gospodarki: edukacją K12, uczelniami wyższymi, instytucjami rynku pracy oraz przedsiębiorcami, zarówno na rynku lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.

Z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji spotkał się zaprezentowany model Syntea, który zakłada stosowanie jednolitego systemu certyfikacji VCC©, angażuje przedsiębiorstwa w proces tworzenia ścieżek edukacyjnych, ma na celu wdrażanie programów praktyk w przedsiębiorstwach w formule Curriculum Development oraz stale rozbudowuje platformę współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie budowy i rozwoju profilu zawodowego uczniów. Ponadto omówione zostały wyzwania jakie niesie ze sobą podnoszenie efektywności systemu edukacji zintegrowanej oraz sprecyzowanie oferty edukacyjnej dla młodych ludzi.

Konferencja w Urzędzie Miasta Lublina
Konferencja w Urzędzie Miasta Lublina, od lewej: Roman Chojnacki - Doradca Kluczowych Klientów, Syntea SA; Piotr Fałek - Prezes Zarządu, Syntea SA; Mariusz Sagan - Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublina; Krzysztof Żuk - Prezydent Lublina.