Aktualności

22.07.2015

Uczniowie z województwa śląskiego podnosili kompetencje w ramach projektu Nowoczesne szkolnictwo zawodowe

Syntea umożliwiła podniesienie kompetencji wśród 130 uczniów z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica. Projekt zakładał ponadto współpracę szkoły z pracodawcami, mającą na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów.

Uczniowie uczestniczący w projekcie mieli możliwość przystąpienia do certyfikowanych szkoleń VCC© takich jak Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D, Projektowanie stron internetowych, Grafika komputerowa, Pierwsza pomoc oraz Administrowanie sieciami komputerowymi. Uczniowie mieli również możliwość skorzystania z Kursu prawa jazdy kat. B, dodatkowych zajęć z języka angielskiego i matematyki ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, warsztatów edukacyjno – zawodowe oraz staży zawodowych.

Realizacja działań przewidzianych w ramach projektu przyczyniła się do podniesienia poziomu wiedzy wśród uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu. Diagnoza potrzeb edukacyjnych pozwoliła na opracowanie odpowiednich programów adekwatnych do potrzeb szkoły i jej uczniów. Ponadto przewidziana w ramach przedsięwzięcia współpraca z przedsiębiorcami umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów, jako przyszłych absolwentów oraz wzmocniła ich zdolności do zatrudnienia – mówi Michał Bartnik, Koordynator projektu Nowoczesne szkolnictwo zawodowe.

Projekt realizowany był w ramach priorytetu IX POKL, Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.