Aktualności

02.09.2015

Uczniowie z województwa mazowieckiego podnosili kompetencje z zakresu praktycznej nauki zawodu

W odpowiedzi na diagnozę potrzeb edukacyjnych i wychowawczych Syntea w partnerstwie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pionkach zrealizowała projekt W świecie liczą się tylko zawodowcy.

Uczniowie biorący udział w projekcie mieli możliwość podwyższenia kompetencji, dzięki uczestnictwu w zajęciach wyrównawczych, językowych oraz w warsztatach z doradcą zawodowym. Ponadto w ramach zajęć obejmujących certyfikację VCC© wzięli udział w szkoleniach: Jakość obsługi w turystyce, Personel pokładowy linii lotniczych, Personel obsługi naziemnej, Barman, Spawacz MAG, Multimedia w reklamie, oraz Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D. Projekt zakładał również realizację praktyk zawodowych, co zapewniło podniesienie poziomu umiejętności z zakresu praktycznej nauki zawodu.

Projekt realizowany był w ramach priorytetu IX POKL, Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.