Aktualności

„Akademia Kompetencji Zawodowych” dla uczniów z województwa lubuskiego

30.11.2011

Syntea w partnerstwie z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Henrykowie realizuje projekt „Akademia Kompetencji Zawodowych”. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków edukacyjnych uczniów, a tym samym pomoc w rozwoju regionu.

„Akademia Kompetencji Zawodowych” skierowana jest do 230 uczniów uczęszczających do szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Jej celem jest podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i wzrost kluczowych kompetencji wśród uczniów m.in.: poprzez zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych ITC oparte na certyfikacji VCC©, językowe, przedmioty matematyczno - przyrodnicze i humanistyczne, warsztaty przedsiębiorczości, dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne, praktyki zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Przedsięwzięcie realizowane jest od 01.11.2011 do 31.01.2013 na terenie województwa lubuskiego.

Projekt „Akademia Kompetencji Zawodowych” realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.