Aktualności

02.09.2015 Uczniowie z województwa mazowieckiego podnosili kompetencje z zakresu praktycznej nauki zawodu

W odpowiedzi na diagnozę potrzeb edukacyjnych i wychowawczych Syntea w partnerstwie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pionkach zrealizowała projekt W świecie liczą się tylko zawodowcy.

22.07.2015 Uczniowie z województwa śląskiego podnosili kompetencje w ramach projektu Nowoczesne szkolnictwo zawodowe

Syntea umożliwiła podniesienie kompetencji wśród 130 uczniów z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica. Projekt zakładał ponadto współpracę szkoły z pracodawcami, mającą na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów.

24.06.2015 Droga do sukcesu uczniów z województwa opolskiego

Syntea w partnerstwie z Miastem Opole oraz Publicznym Gimnazjum Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Opolu umożliwiła uczniom podniesie kompetencji oraz uzyskanie międzynarodowych certyfikatów w ramach projektu "Droga do sukcesu".

18.05.2015 Szkolenia dla pedagogów szkolnych i doradców zawodowych w ramach projektu Mój zawód - moja przyszłość

Syntea zaprasza pedagogów szkolnych i doradców zawodowych do udziału w bezpłatnych szkoleniach umożliwiających podniesienie kompetencji i zdobycie nowych kwalifikacji z zakresu definiowania predyspozycji zawodowych wśród uczniów oraz osób dorosłych.

10.04.2015 Syntea organizatorem konferencji upowszechniającej efekty projektu Synergia kompetencji zawodowych

31 marca 2015 roku odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca realizację przedsięwzięcia Synergia kompetencji zawodowych, który skierowany był do nauczycieli branży lotniczej, spedycyjno-logistycznej i transportowej.

25.03.2015 Syntea na konferencji promującej kształcenie zawodowe Szkoła zawodowa – drogą do przyszłości

23 marca w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie odbyła się konferencja dotycząca promocji kształcenia zawodowego i zwiększenia zainteresowania absolwentów szkolnictwem zawodowym.

23.02.2015 Syntea na wizytach studyjnych w hiszpańskich przedsiębiorstwach

W ramach projektu „Synergia kompetencji zawodowych” w dniach 16 - 19 lutego 2015 w Kordobie miały miejsce wizyty studyjne dla uczestników projektu – nauczycieli przedmiotów zawodowych.

12.12.2014 Syntea wspiera Charytatywny Bieg Mikołajkowy

6 grudnia odbył się Charytatywny Bieg Mikołajkowy na rzecz podopiecznych Placówki Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Nasz Dom w Rybczewicach, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Biegający Świdnik”, przy współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Świdnik. Syntea miała przyjemność dołączyć do grona fundatorów nagród w ramach wydarzenia.

12.11.2014 Prezentacja modułu Syntea w Urzędzie Miasta Lublina

4 listopada 2014 roku w Urzędzie Miasta Lublina odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowane zostały wyróżnienia, jakimi uhonorowane zostało Miasto Lublin w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”. Ponadto podczas wydarzenia miała miejsce prezentacja modułu Syntea.

24.09.2014 Ruszają szkolenia dla uczniów z województwa mazowieckiego w ramach projektu „W świecie liczą się tylko zawodowcy”

Syntea w partnerstwie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pionkach przystępuje do realizacji projektu „W świecie liczą się tylko zawodowcy”. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb edukacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych. Dzięki realizacji założeń projektu wprowadzone zostaną nowe elementy nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych w procesie dydaktycznym oraz wsparcie zawodowe oferty edukacyjnej.

11.08.2014 Uczniowie z województwa lubelskiego i mazowieckiego potwierdzili swoje kompetencje międzynarodowymi certyfikatami

W ramach zrealizowanych przez Synteę projektów „Inwestujemy w naszą przyszłość” oraz „Profesjonalne szkoły” 250 uczniów z województwa lubelskiego oraz mazowieckiego miało możliwość podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji, nabycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz potwierdzenia ich międzynarodowymi certyfikatami uznawanymi przez pracodawców na cały świecie. Projekty współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX POKL, Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach.

22.07.2014 Nauczyciele uczestniczący w realizowanych przez Syntęę projektach z wizytami studyjnymi w zagranicznych przedsiębiorstwach

W dniach 14 – 17 lipca 2014 roku w ramach realizowanych przez Synteę projektów „Edukacja zawodowa bliżej nowoczesnych technologii” oraz „Nowa jakość kształcenia zawodowego” zorganizowane zostały wizyty studyjne w hiszpańskich przedsiębiorstwach dla nauczycieli oraz instruktorów zawodu z całej Polski biorących udział w przedsięwzięciach, którzy uzyskali najlepsze wyniki w testach końcowych szkoleń z danej branży oraz cieszyli się wzorową opinią opiekunów praktyk.

07.05.2014 Uczestnicy projektu „Kompetencje wysokich lotów” potwierdzili swoje umiejętności certyfikatami

25 kwietnia 2014 roku w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych, podczas którego uczestnicy projektu „Kompetencje wysokich lotów” otrzymali rozpoznawane i uznawane przez pracodawców na całym świecie certyfikaty.

02.04.2014 Uczniowie z Wielkopolski podnosili swoje kompetencje w ramach projektu „Rozwiń skrzydła swoich możliwości”

W marcu dobiegł końca projekt „Rozwiń skrzydła swoich możliwości” realizowany przez Syntęę w partnerstwie z Zespołem Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie. W ramach przedsięwzięcia ponad 200 uczniów podniosło swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe oraz zdobyło certyfikaty m.in. w ramach systemu VCC© i szkoleń Aptech Arena Animation.

26.03.2014 Projekt „Profesjonalna szkoła” umożliwia rozwój umiejętności zawodowych uczniom z Wielkopolski

W ramach przedsięwzięcia „Profesjonalna szkoła” realizowanego przez Syntęę w partnerstwie z Zespołem Szkół Technicznych w Pleszewie grupa 190 uczniów kształcących się w zawodach branż kluczowych dla znaczenia rozwoju gospodarki regionu ma szansę na podniesienie wiedzy i kompetencji.

19.02.2014 Syntea partnerem konferencji metodycznych organizowanych przez Wydawnictwo Macmillan Education

Podczas XXVI edycji konferencji metodycznych, którego inicjatorem jest Wydawnictwo Macmillan Education Syntea zaprezentowała swoją ofertę kursów dedykowanych dla sektora K12 oraz przedstawiła możliwości uzyskania dofinansowania na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w ramach działania 9.1.2.

10.01.2014 Projekty „Profesjonalne szkoły” oraz „Zainwestuj w siebie!” szansą na podniesienie kompetencji ponad 800 uczniów z województwa mazowieckiego

Kolejne projekty realizowane przez Synteę jako partnera w ramach działania PO KL IX Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach mają na celu podnieść poziom wiedzy i umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji uczniów z terenu województwa mazowieckiego.

15.10.2013 Syntea podnosi jakość oferty edukacyjnej Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu

W ramach projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe” realizowanego od września 2013 do końca czerwca 2015 przez Syntea SA w partnerstwie z Zespołem Szkół im. Stanisława Staszica. Grupa 130 uczniów będzie miała możliwość rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych. Przedsięwzięcie zakłada ponadto współpracę szkoły z pracodawcami, służącą podniesieniu kwalifikacji zawodowych uczniów, jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia.

23.09.2013 Unikalne szkolenia lotnicze IATA i Aptech dla uczniów z województwa lubelskiego

Syntea w partnerstwie z Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku z początkiem września przystępuje do realizacji projektu „Kompetencje wysokich lotów”. Przedsięwzięcie skierowane jest do 140 uczniów Technikum nr 1 w PCEZ w Świdniku. Dzięki udziałowi w projekcie oprócz wzrostu kompetencji kluczowych uczniowie będą mieli możliwość wziąć udział w bloku szkoleń IATA oraz Aptech, których pozytywne ukończenie gwarantuje uzyskanie certyfikacji rozpoznawanej i honorowanej na całym świecie.

26.08.2013 Syntea podnosi kompetencje wśród uczniów z województwa śląskiego

Z początkiem sierpnia Syntea wraz z partnerskimi placówkami edukacyjnymi z terenu Śląska rozpoczęła realizację projektów „Energia kompetencji” oraz „Inwestycja w przyszłość”. Przedsięwzięcia mają na celu wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej, a tym samym poziomu wiedzy wśród uczniów tych placówek.

09.07.2013 Zakończenie szkoleń dla uczniów z województwa łódzkiego realizowanych w ramach projektu „Szkoła Rozwoju i Kompetencji”

Syntea w partnerstwie z Miastem Łódź realizowała terminie od 01.08.2011 do 30.06.2013 roku projekt „Szkoła Rozwoju i Kompetencji”. Przedsięwzięcie miało na celu uatrakcyjnienie oraz dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi do potrzeb uczniów i wymagań rynku pracy. Poprzez udział w szkoleniach młodzież miała szansę na rozwój kompetencji kluczowych, jak również poprawę umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

27.06.2013 Dobiega końca projekt „Energia kompetencji” dla uczniów z województwa mazowieckiego

Projekt „Energia kompetencji” realizowany był przez Synteę w partnerstwie z Powiatem Grójeckim od stycznia 2012 do końca czerwca 2013 roku. Przedsięwzięcie miało na celu rozszerzenie i dostosowanie do wymogów rynku pracy oferty edukacyjnej placówek prowadzących kształcenie zawodowe na terenie województwa mazowieckiego.

17.04.2013 Projekt „Inwestujemy w naszą przyszłość” podnosi kompetencje uczniów z Lubelszczyzny

Syntea w partnerstwie z Zespołem Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Wólce Gościeradowskiej przystąpiła do realizacji projektu „Inwestujemy w naszą przyszłość”, który podnosi atrakcyjność oferty i jakość oferty edukacyjnej placówki oraz zakłada nabycie przez uczniów nowych kwalifikacji zawodowych oraz wzrost poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kreowania własnej kariery edukacyjnej oraz praktycznej nauki zawodu.

10.04.2013 Syntea pomaga rozwinąć skrzydła uczniom z Wielkopolski

Projekt „Rozwiń skrzydła swoich możliwości” realizowanego przez Syntęę od 1.03.2013 - 28.02.2014 w partnerstwie z Zespołem Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie uczniowie podnoszą kompetencje kluczowe.

20.03.2013 Syntea na IX Targach Edukacyjnych EDUKACJA 2013

Jeżeli jesteś uczniem, studentem lub absolwentem już dziś pomyśl o swojej karierze zawodowej i zaplanuj ją zgodnie z najnowszymi trendami na rynku edukacyjnym. Spotkaj się z Synteą na największej imprezie dla branży edukacyjnej we wschodniej części Polski - IX Targach Edukacyjnych EDUKACJA 2013.

08.02.2013 Zakończenie projektu „Akademia Kompetencji Zawodowych”

Syntea od 01.11.2011 do 31.01.2013 na terenie województwa lubuskiego realizowała projekt „Akademia Kompetencji Zawodowych” w partnerstwie z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Zespołem Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Zawodowej w Szprotawie. Przedsięwzięcie skierowane było do 230 uczniów uczęszczających do szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Jego celem było podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i wzrost kluczowych kompetencji wśród uczniów.

04.02.2013 Syntea przeszkoliła uczniów z powiatu mieleckiego w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców"

Uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Bł. Ks. Romana Sitki w Mielcu przystąpili do specjalistycznego kursu z przygotowania do zawodu stewardessy/stewarda w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców" realizowanego przez Synteę na zlecenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Kursy zostały przeprowadzone w dwóch turach w terminach 12 - 13.01.2013 oraz 26 - 27.01.2013 roku. Podsumowaniem odbytego kursu był egzamin dla uczestników oraz wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu.

15.01.2013 Syntea realizuje projekt „Nowe kompetencje dla nauczycieli” na terenie województwa mazowieckiego

Z początkiem stycznia 2013 roku Syntea rozpoczęła realizację przedsięwzięcia „Nowe kompetencje dla nauczycieli” skierowanego do 200 nauczycieli zatrudnionych w szkołach na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego. Wsparcie jest kierowane w szczególności do nauczycieli prowadzących nauczanie wczesnoszkolne, nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych oraz nauczycieli, którzy pracują z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjno – terapeutycznych.

21.12.2012 Syntea podnosi kompetencje IT wśród uczniów z województwa wielkopolskiego

W ramach projektu „Niezawodni uczniowie” Syntea realizuje szkolenia informatyczne (ICT/IT), oparte na certyfikacji Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych – ECCC. Projektem objętych jest 100 uczniów Gimnazjum w Zespole Szkół w Krzykosach oraz Gimnazjum w Zespole Szkół w Sulęcinku. Szkolenia realizowane będą do końca czerwca 2013 roku.

19.11.2012 Syntea na konferencji „Technologie informacyjno - komunikacyjne dla edukacji – nowe trendy w nauczaniu”

Syntea zaprezentowała się podczas konferencji „Technologie informacyjno - komunikacyjne dla edukacji – nowe trendy w nauczaniu”, która odbyła się 6 i 7 listopada w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Program konferencji zakładał udział dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych oraz ich przedstawicieli w prezentacjach i pokazach. Drugiego dnia miały miejsce warsztaty dla zainteresowanych nauczycieli. Podczas konferencji przeprowadzano prezentacje i pokazy nowych technik multimedialnych, niezbędnych w toku kształcenia młodzieży.

13.11.2012 Syntea przeprowadziła szkolenia dla nauczycieli „Efektywne wykorzystanie tablic multimedialnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”

Syntea na zlecenie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przeprowadziła szkolenie „Efektywne wykorzystanie tablic multimedialnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”. Szkolenia realizowane były od lipca do października 2012 w ramach projektu „Nauczyciel nowych możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7.11.2012 Projekt „Energia kompetencji” realizowany przez Synteę podnosi jakość kształcenia wśród uczniów i nauczycieli

Syntea w terminie od 01.11.2012 do 28.02.2015 przystąpiła do realizacji projektu „Energia kompetencji”. Grupą docelową przedsięwzięcia jest 450 uczniów gimnazjum oraz ich 42 nauczycieli.

30.10.2012 Syntea przeprowadzi szkolenia uczniów w województwie podlaskim

30 października 2012 roku Syntea podpisała umowę na realizację szkoleń w ramach przedsięwzięcia „Profesjonalna edukacja” wdrażanego przez Powiat Siemiatycki. Projektem objętych jest 120 uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach.

24.09.2012 Ruszają innowacyjne programy edukacyjne w ramach projektu „Sposób na naukę”

Syntea w ramach projektu „Sposób na naukę” realizowanego od września 2012 do kwietnia 2013 prowadzi prace nad stworzeniem czterech innowacyjnych programów nauczania.

10.09.2012 Syntea podnosi kompetencje wśród nauczycieli w województwie wielkopolskim

Z początkiem września rusza projekt „Akademia dobrego nauczyciela”. W ramach projektu przewidziane są kursy doskonalące dla 144 nauczycieli, które odbędą się w dwóch edycjach: od września 2012 do grudnia 2012 (I edycja) oraz od grudnia 2012 do marca 2013 (II edycja).

05.07.2012 Koniec cyklu szkoleń VCC© realizowanych w ramach projektu „Wszechstronny uczeń”

Z początkiem lipca dobiegają końca zajęcia z zakresu „VCC© Obsługa komputera i Internetu” i oraz „Obsługa programów biurowych” dla dwóch grup w ramach projektu ”Wszechstronny uczeń”. Kolejne trzy grupy rozpoczną zajęcia we wrześniu. Łącznie przeszkolonych zostanie 50 uczniów.

02.05.2012 Kolejne szkolenia VCC© Select realizowane przez Synteę

W dniu 25 kwietnia 2012 Syntea SA podpisała umowę na realizację szkoleń VCC© w ramach projektu ”Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – Gwarancja kompetencji zawodowych”, realizowanego w Białymstoku.

20.03.2012 Syntea wykonawcą szkoleń VCC© w projekcie „Wszechstronny uczeń”

12 marca 2012 Syntea SA podpisała umowę na realizację szkoleń w międzynarodowym standardzie certyfikacji VCC© (Vocational Competence Certificate) w ramach projektu ”Wszechstronny uczeń”, realizowanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

14.03.2012 Druga edycja Syntea Sygnał Cup

10 marca 2012 roku w hali Uniwersytetu Przyrodniczego odbyła się kolejna edycja turnieju halowego piłki nożnej sponsorowanego przez Syntea.

08.03.2012 VCC© dla uczniów z województwa mazowieckiego

Syntea w partnerstwie z Powiatem grójeckim realizuje przedsięwzięcie „Energia kompetencji” mające na celu poprawę jakości szkolnictwa zawodowego oraz warunków edukacyjnych uczniów, a tym samym rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.

30.11.2011 „Akademia Kompetencji Zawodowych” dla uczniów z województwa lubuskiego

Syntea w partnerstwie z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Henrykowie realizuje projekt „Akademia Kompetencji Zawodowych”. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków edukacyjnych uczniów, a tym samym pomoc w rozwoju regionu.

04.11.2011 VCC© Select realizowane na terenie województwa wielkopolskiego

Syntea w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 3 w Ostrzeszowie realizuje projekt „Droga do sukcesu” na terenie województwa wielkopolskiego. Projekt jest odpowiedzią na analizę problemów z jakimi spotykają się nauczyciele i uczniowie placówki oraz ma na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy.

20.10.2011 Międzynarodowy system certyfikowanych modułowych szkoleń ICT dla uczniów z województwa łódzkiego

Syntea w partnerstwie z miastem Łódź realizuje projekt „Szkoła rozwoju i kompetencji” na terenie województwa łódzkiego. Inicjatywa ma na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa w ZSP nr 19 w Łodzi.

Syntea podnosi kompetencje wśród uczniów z województwa łódzkiego

Syntea realizuje projekt „Szkoła rozwoju i kompetencji” na terenie województwa łódzkiego. Projekt jest odpowiedzią na analizę problemów z jakimi spotykają się nauczyciele i uczniowie placówki oraz ma na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb i wymagań rynku pracy.

Syntea realizuje projekt „Edukacja zawodowa bliżej nowoczesnych technologii”, mający na celu poprawę jakości szkolnictwa zawodowego na Lubelszczyźnie

Syntea SA w ramach umowy o dofinansowanie podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej rozpoczyna od czerwca realizację projektu „Edukacja zawodowa bliżej nowoczesnych technologii” (UDA-POKL03.04.03-00-117/10-00). Projekt przyczynia się do wzmocnienia systemu edukacji oraz podniesienia jakości systemu kształcenia zawodowego i doskonalenia nauczycieli.