edu4talents dla nauczycieli

edu4talents dla nauczycieli łączy dedykowane szkolenia z zakresu wykorzystania technologii komunikacyjno - informacyjnych oraz kompetencji miękkich niezbędnych w nauczaniu. Specjalnie opracowane programy kursów umożliwiają nabycie przez nauczycieli oraz kadrę menedżerską szkoły umiejętności obsługi programów i nowoczesnych narzędzi ICT poprawiających atrakcyjność i jakość nauki oraz efektywność zarządzania. Na edu4talents dla nauczycieli składają się następujące usługi edukacyjne:

Szkolenia informatyczne dla nauczycieli

mają na celu nabycie wiedzy i umiejętności obsługi programów oraz narzędzi ICT wspomagających procesy dydaktyczne. Uczestnictwo w szkoleniach i zdanie odpowiednich egzaminów umożliwia uzyskanie międzynarodowych certyfikatów oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

Przykładowe tematy szkoleń to:
 • Podstawy użytkowania systemu operacyjnego z edytorem tekstu i wyszukiwaniem informacji w Internecie.
 • Wykorzystanie Edytora tekstu w zawodzie nauczyciela (kurs podstawowy i zaawansowany).
 • Wykorzystanie Arkusza kalkulacyjny w zawodzie nauczyciela (kurs podstawowy i zaawansowany).
 • Arkusz kalkulacyjny w tworzeniu materiałów dydaktycznych (kurs zaawansowany).
 • Wykorzystanie Bazy danych w zawodzie nauczyciela.
 • Prezentacje PowerPoint jako wsparcie procesu edukacyjnego.
 • Prezentacje w programie Movie Maker jako wsparcie procesu edukacyjnego.
 • Prezentacje w technologii Flash jako wsparcie procesu edukacyjnego.
 • Wykorzystanie programu Publisher do tworzenia publikacji.
 • Edytor graficzny Corel w nauczaniu.
 • Edytor graficznego GIMP w nauczaniu.
 • Komputer w pomiarze dydaktycznym.
 • Platforma e-learningowa w dydaktyce (kurs podstawowy i zaawansowany).
 • Zastosowanie tablicy interaktywnej w dydaktyce.
 • Opracowywanie pomocy dydaktycznych w kształceniu zintegrowanym.
 • Wykorzystanie komputera w klasach I – III.
 • Komputer w nauczaniu ( języka polskiego, języków obcych, historii, plastyki, geografii, muzyki, chemii, biologii, fizyki, matematyki).
 • Przygotowanie uczniów do konkursów informatycznych (Logomocja i C++).
 • Emisja głosu w pracy nauczyciela.

Szkolenia dla kadry zarządzającej

mają na celu dostarczenie dyrektorom szkoły kompetencji i umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych w najważniejszych aspektach zarządzania placówką oświatową zgodnie ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

Przykładowe tematy szkoleń to:
 • Komunikacja elektroniczna i Internet w zarządzaniu.
 • Wykorzystanie komputera w pozyskiwaniu funduszy europejskich dla szkoły.
 • Komunikacja elektroniczna i Internet w zarządzaniu.

Szkolenia dla informatyków i opiekunów sal komputerowych

umożliwiające podwyższenie kompetencji w zakresie zarządzania zasobami informatycznymi oraz obsługi programów wspierających funkcjonowanie szkoły.

Przykładowe tematy szkoleń to:
 • Opieka nad pracownią komputerową (kurs podstawowy i zaawansowany).
 • Windows Server 2003 - administracja salami komputerowymi przez administratorów szkół i nauczycieli.
 • Platforma e-learningową - instalacja i zarządzanie.
 • Programowanie w Java.
 • Instalacja i zarządzanie systemami CMS (Joomla lub Webuzzz).
 • Linux na komputerach w szkole.
 • Budowanie wizerunku szkoły, czyli jak zbudować stronę www (CMS).
 • Budowanie wizerunku szkoły, czyli jak zbudować stronę www (HTML +CSS).
 • Tworzenie grafiki wektorowej (Corel).
 • Tworzenie grafiki rastrowej (GIMP).